Wspinaczka skałkowa dla początkujących cz. 2

metasport_wspinaczka_w_skałachJeżeli zapoznałeś się już z cz. 1 „mini poradnika”  dot. wspinaczki skałkowej dla początkujących i dalej stwierdzasz ze wspinaczka w skałach jest dla Ciebie, zapoznaj się z poniższymi informacjami. Wspinaczka skałkowa dla początkujących cz 2.  zawiera informacje dot. struktury szkoleń wspinaczkowych, programu kursu oraz  możliwości rozwoju zdolności oraz techniki wspinaczkowej.

 

Wszystkim osobom zaczynającym swoją przygodę ze wspinaczką  skałkową polecamy przystąpienie do podstawowego kursu wspinaczki skałkowej. Ukończenie kursu gwarantuje podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa, asekuracji i zachowań w skałach, po tym kursie  możną wziąć udział w bardziej zaawansowanych kursach wspinaczkowych.
Struktura szkolenia wspinaczkowego PZA

 

pza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program podstawowego kursu wspinaczki w skałkach
Zajęcia praktyczne
• technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała: pozycje frontalna i boczna, technika skrętna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
• zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;
• przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach, podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego;
• wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
• praktyczna znajomość węzłów (kluczka, ósemka, taśmowy, zderzakowy, podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper), zwijanie i przenoszenie liny;
• dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
• samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
• wykorzystanie do asekuracji punktów naturalnych;
• łączenie punktów asekuracyjnych;
• budowanie stanowisk do wędki, budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
• obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania;
• właściwe rozmieszczenie punktów przelotowych;
• prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej, opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
• przewiązywanie liny przez ring zjazdowy, zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania;
• zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
• zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
• zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
• rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu;
• wychodzenie po linie (prusikowanie);
• opuszczanie partnera na linie;
• uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
• opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek.
Obowiązuje przeprowadzenie treningu asekuracji na zrzutni.
Tematy wykładów
• Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
• Teoria asekuracji.
• Zjazdy na linie.
• Wychodzenie po linie.
• Formacje skalne (zakres podstawowy).
• Niebezpieczeństwa wspinania.
• Pierwsza pomoc.
• Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
• Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania, zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
• Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
• Historia wspinania (opcjonalnie) (źródło PZA)

Kursy wspinaczki skałkowej organizowane przez szkoły wspinaczkowe z należy zwrócić uwagę na uprawnienia instruktorów, na to czy szkoła zapewnia sprzęt, w jakim miejscu organizowany jest kurs.  Cena kursu waha się pomiędzy 400-750  zł.